> GİYİM ÜRETİM BÖLÜMÜ

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ALANI

TANIMI:

Giyim Üretim Teknolojisi Alanı; Kadın, Erkek ve Çocuk Modelistinin sahip olduğu yeterlilikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim veren alandır. Giyim Üretim Teknolojisi Alanı altında yer alan dallarda, sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanlarını yetiştirmek amaçlanmaktadır 

ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ

Giyim üretimi, dünyada gerek pamuk ve iplikle başlayan üretim sürecinde yaratılan katma değer, gerekse ihracat gelirleri içindeki yüksek payı nedeniyle ekonomik kalkınma sürecinde önemli roller üstlenen ülkelerin vazgeçemediği bir alandır. Giyim Üretim Teknolojisi Alanı, özellikle yeni endüstrileşmekte olan ülkelerde gerçekleştirilen ihracat nedeniyle büyümede gösterilen başarının ana kaynağıdır. Gelişmiş ülkelerin sanayileşmede kat ettikleri yol incelendiğinde bugün gelinen noktanın başlangıcında Giyim Üretim Teknolojisi Alanında elde edilmiş başarıların olduğu görülmektedir.  
Giyim Üretim Teknolojisi Alanı, Türkiye’de küçük işletmelerle 1950’lerden beri faaliyet göstermektedir. Bu alanda, son yıllarda büyük gelişmeler kaydedilmiştir. Kaydedilen bu gelişmeler gerek yurt içine, gerekse yurt dışına yapılan satışlarla ülke ekonomisine ve dış ödemeler dengesine önemli katkılar sağlamaktadır.
Günümüzde, tüm ülkelerde genç ve yetişkin bireylerin istihdama geçişlerinde mesleki eğitim etkili bir araç olarak kullanılmaktadır. İş gücünün ekonomiye daha fazla katkı sağlaması eğilimi, istihdam amaçlı meslekî eğitimin önemini artırmıştır. Giyim Üretim Teknolojisi Alanı emek-yoğun karakteri nedeniyle, on binlerce iş yerinde yüz binlerce kişiye istihdam sağlamaktadır. Bu alanda yüksek oranda istihdam sağlayan gelişmelerin toplum refahı üzerindeki olumlu etkisi yadsınamaz. Özellikle, Türk Giyim Üretim Teknolojisi Alanı’nın rekabetçi olması için sektörün teknoloji düzeyinin ve eğitimli iş gücü sayısının artması gerekmektedir. Giyim Üretim Teknolojisi Alanında, yaklaşık 4 milyon kişi istihdam edilmektedir. İşgücü ihtiyacı bu alanda eğitim veren yaygın eğitim, orta öğretim ve yüksek öğretim kurumlarından önemli ölçüde karşılanmaktadır.  

MESLEK ELEMANINDA ARANAN ÖZELLİKLER

Giyim Üretim Teknolojisi Alanında çalışmak isteyenlerin;renk körlüğü vb.görme engelinin bulunmaması, el becerisine sahip olması ve el,göz,ayak koordinasyonu gibi psiko-motor yeteneklere sahip olması gerekmektedir.

EĞİTİM VE KARİYER İMKANLARI:

     Bu alanda meslek eğitimi, meslek liselerinin Giyim Üretim Teknolojisi diploma programında verilmektedir. Lise öğrenimlerini başarı ile tamamlayan öğrenciler, meslek yüksek okullarının;
-Tekstil,
-Deri Konfeksiyon,
-Kostüm Tasarımı bölümlerine sınavsız geçiş yapabilirler.

Mezuniyet sonrasında üniversite giriş sınavında başarılı oldukları takdirde;
- Giyim Endüstrisi Öğretmenliği,
- Giyim Öğretmenliği,
- Hazır Giyim Öğretmenliği, lisans programlarına devam edebilirler.

Ön lisans programlarını başarı ile bitirenler açılan dikey geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde;
- Giyim Endüstri Öğretmenliği,
- Giyim Öğretmenliği,
- Hazır Giyim Öğretmenliği,
- Moda Tasarım,
- Moda Tasarım Öğretmenliği lisans programlarına devam edebilirler.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI :

            Giyim Üretim Alanında çalışanlar, görevlerini, işletmelerin gerekli ekipmanlarla donatılmış ilgili bölümlerinde yürütürler. Çalışanların sağlığı ve üretimin verimliliği açısından çalışma ortamının gerektirdiği işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerin alınması gerekir.